Med2Mob biedt patiënten en zorgconsumenten de mogelijkheid om meer regie te krijgen over de eigen gezondheid en draagt bij aan de verbetering van verschillende aspecten binnen de gezondheidszorg zoals: preventie, therapietrouw, no shows, kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en zorgverlenerstevredenheid.

Med2Mob wil dat de gezondheidzorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de patiënt is dat mogelijk.

 

Wat is Med2Mob?

Med2Mob is een website gekoppeld aan een mobiele applicatie en biedt iedereen digitale regie over gezondheid, zorg en ondersteuning. Med2Mob kan via Bluetooth worden gekoppeld aan diverse devices zoals een bloeddrukmeter en weegschaal. Het is voor iedereen te gebruiken, zowel op het gebied van gezondheid als op het gebied van aandoeningen en behandelingen.