Telemonitoring

Med2Mob biedt overigens ook een telemonitoringdienst aan. Telemonitoring betekent letterlijk het op afstand (tele) volgen en begeleiden van patiënten (monitoring). Wij bieden de mogelijkheid aan zorgverleners om een volledig op maat gemaakt zorgpad aan te maken. Hiervoor beschikken wij over een door ons zelf ontwikkelde module. Deze module bevat onder andere vragenlijsten, beslisregels, een interne beveiligde berichtenfunctie, standaard meetmomenten (vitale functies) en standaard medicatieopties.

De patiënt kan van Med2Mob een bloeddrukmeter en weegschaal in bruikleen krijgen welke via Bluetooth te koppelen zijn aan de mobiele applicatie. Deze kunnen dan worden gebruikt om bijvoorbeeld iedere dag de bloeddruk, hartslag en het gewicht door te geven bij hartfalen-patiënten. Aan de hand van de doorgegeven informatie kan de arts zorgvuldiger handelen.

 

Privacy

Med2Mob maakt gebruik van een website en smartphone applicatie. Dit vindt via beveiligde dataverbinding (HTTPS) plaats. U bepaalt zelf wie inzage krijgt in uw gegevens. Med2Mob is geen medisch dossier van de zorgverlener, maar eigendom van de gebruiker zelf.