Privacystatement Med2Mob B.V.

 

Wie is Med2Mob

 

Med2Mob B.V. (hierna Med2Mob) geeft deelnemers zelf de regie over hun zorg. Hiervoor verwerkt Med2Mob (bijzondere) persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een persoon en herleidbaar zijn naar een persoon. Het beschermen van de privacy van alle gebruikers is van groot belang voor Med2Mob.

 

Welke gegevens verwerkt Med2Mob?

 

Med2Mob verwerkt waar nodig de volgende persoonsgegevens van gebruikers: naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens), Burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, patiëntnummer, zelfmetingen zoals hartfrequentie, bloeddruk, gewicht en pijnscore, medicatiegegevens, afspraken, allergieën, bijwerkingen, behandelrestricties, operaties, inentingen, aandoeningen, diëten en risicofactoren.

Van zorgverleners verwerkt Med2Mob de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en specialisatie.

Deze gegevens zijn nodig om het doel van Med2Mob, het faciliteren van een platform voor patiënt en professional, te realiseren. Daarbij is het e-mailadres vereist om de gebruikers eenmalig hun wachtwoord, een activatie link, de benodigde informatie over de eerste inlog te sturen én om contact tussen gebruikers en Med2Mob mogelijk te maken.

 

Med2Mob verwerkt – afgezien van de afspraken uit het EPD - geen gegevens die gebruikers niet zelf invoeren. Hierdoor hebben gebruikers controle over welke gegevens worden verwerkt. Echter is er een aantal gegevens (NAW, contactgegevens, patiëntnummer, BSN) vereist om ons doel na te streven, en is het zonder deze gegevens niet mogelijk om van ons platform gebruik te maken. Enkel de patiënt en door de patiënt gemachtigde zorgverleners hebben toegang tot de gegevens.

 

Med2Mob bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van vijftien jaar.

 

Hoe rechtvaardigt Med2Mob het verweken van gegevens?

 

Om een account aan te maken voor Med2Mob, moet de gebruiker met de gebruikersovereenkomst. Hierin staat vermeld dat, mits akkoord, de gebruiker toestemming verleent aan Med2Mob om de verstrekte gegevens te verwerken.

Hierom geld de grondslag ‘Toestemming’.

 

Wat zijn mijn rechten?

 

Deelnemers hebben te allen tijde recht op dataportabiliteit, bezwaar tegen verwerking en inzage, wijzigen of wissen van opgeslagen persoonsgegevens. De methodes hiervoor verschillen:

 

Recht op dataportabiliteit

Alle deelnemers van Med2Mob kunnen aanspraak maken op het recht op dataportabiliteit in het geval zij de door Med2Mob opgeslagen gegevens bij een andere organisatie onder willen brengen. Dit is te doen door een e-mail te sturen naar het onderstaand mailadres. Hierin dient de wens te worden uitgelegd, waarna wij gegarandeerd binnen 7 werkdagen uw gegevens in een gestandaardiseerd bestand toesturen.

 

Recht op inzage of wijzigen van persoonsgegevens

Deelnemers kunnen in het systeem onder mijn informatie >> persoonsgegevens inzien welke gegevens Med2Mob heeft opgeslagen.
Hier kunnen deelnemers ook de informatie wijzigen.
Daarnaast staat, onder de desbetreffende knoppen, de opgeslagen informatie over bijvoorbeeld medicatie of onderzoeken. Deze gegevens kunnen ook hier gewijzigd worden.

 

Recht op wissen van persoonsgegevens

Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid om opgeslagen gegevens te wissen. Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het nastreven van de doeleinden van Med2Mob, kunnen door deelnemers handmatig worden verwijderd onder de desbetreffende knoppen.
Mocht een deelnemer de wens hebben om volledig uit het systeem verwijderd te worden, dan moet hij of zij contact opnemen met onderstaand mailadres.

Het account zal uiterlijk binnen 14 werkdagen worden opgeheven.

 

 

Deelnemers hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Ook hiervoor dient de gebruiker contact op te nemen met het onderstaand mailadres.

Daarnaast hebben deelnemers te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen Med2Mob.

 

Wat doet Med2Mob om de privacy te beschermen?

 

Alle gegevens die Med2Mob gebruikt worden, worden geanonimiseerd opgeslagen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde (HTTPS) verbinding. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstander onmogelijk wordt om te weten welke gegevens verstuurd worden.

 

Vragen?

 

Mochten er na het lezen van de privacyverklaring nog vragen zijn óf wilt u van een van de rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: privacy@med2mob.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 22 mei 2018