OVER ONS

Dr. Rob J.M. de Vries

Over ons

Med2Mob is ontwikkeld met kennis uit de praktijk door input van specialisten en verpleegkundigen in combinatie met theoretische onderbouwing door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Initiatiefnemer is cardioloog Dr. Rob J.M. de Vries van Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Bethesda Hoogeveen.

Foto: Dr. Rob J.M. de Vries

 

 

Samenwerkingspartner

Med2Mob werkt samen met ICT leverancier Appsoftware. Appsoftware ontwikkelt internet-reguleringssoftware, webgebaseerde maatwerk oplossingen, hosting en back-up faciliteiten. Daarnaast maakt Appsoftware de apps voor Android en iOS.

 

Onze visie

5,3 miljoen Nederlanders hebben een chronische aandoening, van wie bijna één op de drie meerdere tegelijk. In onze samenleving wordt de hoofdmoot van de zorguitgaven besteed aan chronische aandoeningen als diabetes, klachten aan het bewegingsstelsel en luchtwegen, depressie, hart- en vaatziekten.

Hoe krijgen we een gezonde balans tussen kwaliteit en kosten van zorg? De toenemende vergrijzing, oplopende zorgkosten, de hogere levensverwachting en de steeds beter geïnformeerde patiënt vragen om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het zorgproces. Innovatie in de gezondheidszorg is hard nodig. 

Med2Mob wil dat de gezondheidzorg beter, prettiger maar ook efficiënter wordt. Door de inzet van ICT (eHealth) en een grotere betrokkenheid van de patiënt is dat mogelijk. Niet alleen uw specialist of huisarts weet wat goed voor u is. Met Med2Mob houdt u zelf de regie, bent u beter geïnformeerd en bent u als patiënt een volwaardige gesprekspartner van uw zorgverlener. Het is immers uw gezondheid!