HARTFALEN

 

Hartfalen

Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden kunnen klachten zijn. Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij de pompfunctie langzaam afneemt.

 

Telemonitoring

Med2Mob biedt telemonitoring aan patienten met hartfalen aan. Telemonitoring betekent letterlijk het op afstand (tele) volgen en begeleiden van patiënten (monitoring). De patient krijgt van Med2Mob een bloeddrukmeter en weegschaal in bruikleen welke via Bluetooth te koppelen zijn aan de mobiele applicatie. U als patient geeft iedere dag uw bloeddruk, hartslag en gewicht door. Het hartfalen behandelteam ontvangt deze waarden en kan (preventief) ingrijpen.

 

Communicatie met zorgverlener

Naast het doorgeven van uw metingen iedere dag is het ook mogelijk om laagdrempelig met uw behandelaar te communiceren. Med2Mob beschikt over een berichtenfunctie die zowel op de webversie als op de mobiele applicatie beschikbaar is.

 

Privacy

Med2Mob maakt gebruik van een beveiligde website en smartphone applicatie. Dit vindt via beveiligde dataverbinding (zoals beschreven in de NEN-7510) plaats. U krijgt een eigen unieke inlogcode en bepaalt zelf wie inzage krijgt in uw gegevens. Med2Mob is geen medisch dossier van de zorgverlener, maar eigendom van de gebruiker zelf.