Veel gestelde vragen

 

U kunt in Med2Mob het printmenu gebruiken om een overzicht van uw dossier mee te nemen of te  mailen naar uw zorgverlener. U kunt in het printmenu ook een bericht aanmaken voor uw zorgverlener, zodat u uw dossier (datgene wat u op wilt sturen) met een persoonlijk bericht, of een vraag over uw behandeling, naar uw zorgverlener kunt mailen. Als u hier klikt ziet u hoe u dat kunt doen in uw persoonlijk medisch dossier. Uw zorgverlener kan u weer een berichtje terugsturen, met een inhoudelijke reactie op uw dossier, of met het antwoord op uw vraag. U kunt op deze manier ook uw naaste omgeving regelmatig op de hoogte houden van uw medische geschiedenis, uw medicijngebruik en afspraken met uw zorgverleners.

 

Med2Mob is van en voor patiënten. Med2Mob is een persoonlijk medisch dossier dat patiënten zelf online kunnen invullen, bekijken, bewerken en versturen. Vrijblijvend en kosteloos. Met als doel: meer regie over de eigen gezondheid. De gebruiker van Med2Mob bepaalt zelf met wie hij/zij de eigen gegevens deelt. Med2Mob staat dus los van de systemen van het ziekenhuis, de huisarts, of de apotheek. Daarom kan iedere patiënt in Nederland een account aanmaken.

Zorgpad
Een belangrijke wens van patiënten is dat ook zorgverleners Med2Mob gaan gebruiken, zodat er makkelijker  interactie plaats kan vinden. Dat bevordert de communicatie en verbetert de kwaliteit van de behandeling. Door een zorgpad aan te maken in Med2Mob kan -met toestemming van de patiënt - informatie tussen zorgverlener en patiënt gedeeld worden. Zorgverleners kunnen dan een eConsult voeren, gespreksnotities en behandelafspraken aan hun patiënten terugkoppelen, afspraken in Med2Mob zetten en vragenlijsten laten invullen. En patiënten kunnen tussentijds vragen stellen over de behandeling en vorderingen doorgeven.

Om een zorgpad aan te maken kunt u als zorgverlener met Med2Mob contact opnemen. Als wij weten welk systeem u gebruikt, dan kunnen wij met u bespreken wat de mogelijkheden zijn om binnen Med2Mob een zorgpad aan te maken.

Nee, als u gebruik maakt van Med2Mob als uw Persoonlijk Medisch Dossier dan is dat vrijwillig, vrijblijvend en kosteloos.  Als u zich registreert voor Med2Mob, dan geeft u ons toestemming  een account voor u aan te maken. U kunt met de inloggegevens die u vervolgens van ons krijgt uw Persoonlijk Medisch Dossier zelf invullen, wijzigen en beheren. Klik hier op de Algemene  Voorwaarden  die  van toepassing  zijn op de overeenkomst tussen Med2Mob BV en Gebruiker van Med2Mob.

Mocht u Med2Mob niet meer willen gebruiken, dan kunt u uw toestemming voor deelname aan Med2Mob te allen tijde – zonder enige vorm van uitleg- intrekken. Dat kan door een mail te sturen naar info@med2mob.nl. Vermeld in deze mail  het onderwerp – opzegging van Med2Mob – uw naam en uw e-mailadres.

Als u zich aanmeldt voor Med2Mob krijgt u van ons de gebruikershandleiding (PDF) via de mail toegestuurd. U kunt ook de instructiefilmpjes bekijken.

Klik hier voor de instructiefilm van de webapplicatie Med2Mob

Als u uw persoonlijk medisch dossier op deze site heeft aangemaakt, kunt u uw dossier koppelen aan uw smartphone of tablet. Dan kunt u uw medische gegevens onderweg bekijken, herinneringen ontvangen om uw medicatie in te nemen, of herinnerd worden aan afspraken met uw zorgverlener. Daarnaast kunt u uw (onderzoeks)gegevens toevoegen op uw telefoon of tablet.

Heeft u een Iphone of Ipad? Klik dan hier voor de instructiefilm voor Iphone of Ipad

Heeft u een Android telefoon of Tablet? Klik dan hier voor de instructiefilm voor Android (Google Play)

U wilt Med2Mob gaan gebruiken om de regie te hebben over uw eigen gezondheid. U wilt in plaats van uw medicijnoverzicht, bloeduitslagen en afspraken met zorgverleners, etc. op papier te bewaren, uw gegevens nu overzichtelijk op één plaats online bewaren en bekijken en aanvullen wanneer en waar u maar wilt. U wilt daarnaast zelf bepalen met wie u uw gegevens deelt en zelf bepalen hoe u uw zorgverlener informeert over uw medicijngebruik (therapietrouw) en medisch logboek. U gebruikt Med2Mob vooral voor uw eigen gemak en voor een goede communicatie met uw zorgverlener. In dit geval maakt u eerst een accoount aan door u eerst te registreren via Mijn Med2Mob (bovenaan in de rechter menubalk). Als u van ons uw inloggegevens heeft gekregen, voert u zelf uw medische gegevens in.

Zorgpad
Uw arts kan Med2Mob ook voorschrijven. U hoeft in dat geval niet zelf uw gegevens in te voeren, want dat heeft uw arts, of het ziekenhuis, al gedaan. U vindt dan in Med2Mob ook uw therapieafspraken (zorgplan), of vragenlijsten die de arts u via Med2Mob verstrekt. U houdt in Med2Mob zelf uw ervaringen bij en uw medicijngebruik (therapietrouw). Als u vragen heeft kunt u ze makkelijk stellen aan uw arts via Med2Mob. Ook is het niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te komen. Omdat uw arts inzage heeft in uw gegevens kunt u ook een eConsult afspreken. Dat bespaart u weer een ritje naar het ziekenhuis.

De App van Med2Mob is, op basis van de huidige functionaliteiten, geen medisch hulpmiddel. Omdat de App voor uw smartphone niet valt onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen is er geen CE markering nodig. Met de App kunt u uw medicijnoverzicht bekijken, medicatie- en afspraakherinneringen ontvangen,onderzoeksgegevens invoeren (zoals bloedwaarden, gewicht, pijnscore, etc) en bekijken. Dit valt onder het communiceren van opgeslagen informatie. Daarvoor is geen CE markering nodig.

Nee. Med2Mob is geen medisch dossier van de zorgverlener, maar eigendom van de gebruiker zelf. U voert zelf uw medische gegevens in (medicijngebruik, onderzoeksgegevens, medisch logboek, afspraken met uw arts) en u bepaalt zelf wie naar wie u uw dossier mailt.

Deelname aan med2mob is gratis voor de basisvoorzieningen. 

Het werkt als volgt: U ontvangt na aanmelding uw persoonlijke inlogcodes. U kunt uw online medisch dossier zelf vullen met uw eigen medische gegevens. Omdat u het kunt koppelen aan uw smartphone (met een gratis App) kunt u ook herinnerd worden om uw medicatie in te nemen en aan uw afspraken met zorgverleners. U kunt uw dossier overal online raadplegen (u heeft uw medische dossier dus altijd bij de hand) en het is makkelijk om 'onderweg' extra onderzoeksgegevens toe te voegen. U krijgt vanuit uw dossier ook toegang tot extra medische informatie (o.a. bijsluiters van medicijnen). Ook kunt u uw naaste omgeving (kinderen, familie) inzage geven in uw zorgdossier. Voor deze voorzieningen hoeft u niets te betalen. U betaalt alleen de kosten voor uw internetverbinding en uw mobiele telefoon.

Voor de vervolgfase zijn we op zoek naar financiering, zodat we de kosten voor patiënten zo laag mogelijk kunnen houden, Med2Mob kunnen doorontwikkelen en onderzoek kunnen doen naar de effecten van e-health op de gezondheidszorg. Binnenkort kunnen apparaten zoals een weegschaal, bloeddrukmeter, etc aan Med2mob gekoppeld worden. Als er meer Zorgpaden ontwikkeld worden zullen er ook meer functies toegevoegd kunnen worden.

Als uw vraag niet in deze lijst staat kunt u via het contactformulier op deze site uw vraag naar ons toesturen. Wij geven u dan per mail antwoord.

Uw persoonlijk medisch dossier van Med2Mob is een beveiligde website (Https) en smartphone applicatie.

Med2Mob is geen medisch dossier van de zorgverlener, maar eigendom van de gebruiker zelf. Med2Mob bevat de mogelijkheid uw medische gegevens die u zelf heeft ingevoerd (medicijngebruik, onderzoeksgegevens, afspraken, dagboek) te printen, of te mailen naar familie of anderen waarvan u het belangrijk vindt dat zij op de hoogte zijn van uw medische gegevens. U bepaalt zelf of u  informatie wilt delen met uw zorgverleners.

Internetzorg heeft veel voordelen. Het maakt de zorg efficiënter. Het geeft patiënten de mogelijkheid taken en verantwoordelijkheden zelf op te pakken. Het helpt zorg en leven beter met elkaar te integreren en bevordert therapietrouw. Hier plukt iedereen de vruchten van. De patiënt voelt zich beter, heeft zelf de regie  en de arts weet zeker dat de zorg meer effect heeft. De patiënt kan zich beter voorbereiden op het artsenbezoek en heeft na het consult ook de hulpmiddelen om de therapie goed uit te voeren. Onderzoek heeft aangetoond dat er dan minder vaak heropnames plaatsvinden, waardoor er miljoenen worden gespaard op de ziektekosten. 

Absoluut! Een belangrijk onderdeel van Med2Mob is de E-consultfunctie. Dit is het elektronisch consulteren van een arts door een patiënt. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners (ziekenhuizen, GGZ instellingen, gezondheidscentra, thuiszorginstellingen, specialisten, huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, paramedici, etc.) zich aanmelden bij Med2Mob.

Natuurlijk wilt u goed geholpen worden door uw arts. Med2Mob betekent niet dat u minder zorg krijgt, maar dat ziekenhuizen en huisartsen meer tijd hebben om kwalitatief betere zorg te leveren. Omdat u zich door Med2Mob beter kunt voorbereiden op uw gesprek met de arts kunnen veel onnodige consulten en behandelingen voorkomen worden. Als u goed geïnformeerd bent kunt u voor uzelf ook de juiste keuzen maken.

Med2Mob is een initiatief vanuit de Maatschap cardiologie van het Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen. Med2Mob is voor iedereen bedoeld. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor gezonde mensen en sporters. Het maakt ook niet uit bij welk ziekenhuis, of huisartsenpraktijk u aangesloten bent. U kunt zich altijd inschrijven voor Med2Mob.

Med2Mob is ook te gebruiken zonder smartphone. U kunt dan gebruik maken van de website. Als u een tablet heeft, kunt u de applicatie ook op uw tablet installeren.

Als u Med2Mob als uw persoonlijk online medisch dossier wilt gaan gebruiken moet u zich eerst registreren. Dat kan door in de rechter menubalk op Mijn Med2Mob te klikken en vervolgens op het inlogscherm op registreren te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen. Als u alles heeft ingevuld ontvangt u per mail van ons de benodigde inloggegevens.

Ja, U kunt in de app store de Med2Mob app downloaden.

De applicatie is via het internet toegankelijk en hoeft niet apart geïnstalleerd te worden.

De mobiele applicatie is via Google Play (Android) of via de Appstore gratis verkrijgbaar.

Android en IoS (Apple) worden ondersteund.